UID: 16509801

Ing. Dagmar Lavrinčíková, PhD.

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Lavrinčíková Dagmar
Andrusovova 1, 851 01, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 17453429
neuvedený
0336@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0336 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 0336*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 06.11.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 0336*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.11.2008
Evidenčné č.: 280 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 280*1*2009
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 19.11.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 280*1*2009
Stav odbornosti: Aktívna od 10.11.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.11.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 0336 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 24.01.2001 Stav členstva od: 24.01.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 24.01.2001