UID: 16529611

Ing. Mariana Filipková

Banskobystrický kraj, okres Brezno, mesto Podbrezová
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Železiarne Podbrezová a.s.
Kolkáreň 35, 976 81, Podbrezová, Slovenská republika
IČO: 31562141, DIČ: 2020458704, IČ DPH: SK2020458704
048/6455637
filipkova@zelpo.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1717 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1717*Z*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 24.09.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1717*Z*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.09.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.09.2001
Evidenčné č.: 1717 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 5-1 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 1717*Z*5-1
Podkategória: 510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 24.09.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1717*Z*5-1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.09.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.09.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1717 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.09.2001 Stav členstva od: 13.09.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 13.09.2001