UID: 16559691

Ing. Gabriela Gabčová

Trenčiansky kraj, okres Považská Bystrica, mesto Považská Bystrica
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Gabčová Gabriela
Hliny č. 1199/22, 017 01, Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36129666, DIČ: 1023092906
0904/878318
3670@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3670 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3670*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.05.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3670*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.04.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.05.2002
Evidenčné č.: 09640 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09640
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.03.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 09640
Stav odbornosti: Aktívna od 11.03.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.03.2009
Evidenčné č.: 124 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 124*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 01.04.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 124*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 18.03.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.04.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 3670 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.04.2002 Stav členstva od: 29.04.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 29.04.2002