UID: 16609301

Ing. Ivan Bergendy

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
HABESO - Inžinierska a projektová kancelária
Kukučínova 23, 040 01, Košice, Slovenská republika
IČO: 36217620, DIČ: 2020049207
055/6259260
habeso@habeso.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0379 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0379*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 31.03.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 0379*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 10.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.03.2003
Člen komory
Evidenčné č.: 0379 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 24.01.2001 Stav členstva od: 24.01.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 24.01.2001