UID: 14590701

Ing. Anton Kálovec

Prešovský kraj, okres Poprad, mesto Poprad
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Kálovec - Projektovanie, statika, geotechnika
Šrobárova 2678/33, 058 01, Poprad, Slovenská republika
IČO: 14283786, DIČ: 1022668603
neuvedený
2672@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2672 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2672*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 06.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2672*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 03.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.12.2001
Evidenčné č.: 2672 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 2672*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 06.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2672*A*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 03.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.12.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2672 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 03.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001