UID: 16669021

Ing. Slavomíra Hlinková

Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, mesto Spišská Nová Ves
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Nálepkova 13/2, 053 11, Smižany
neuvedený
2656@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2656 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2656*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 06.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2656*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 03.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.12.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2656 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 03.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001