UID: 16679502

Ing. Katarína Koporová

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Katarína Koporová
Fábryho 1, 040 22, Košice, Slovenská republika
IČO: 34413073, DIČ: 1026713787
0907/946104
k.koporova@centrum.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 6005 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 6005*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.12.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 6005*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.11.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.12.2010
Evidenčné č.: 03556 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03556
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.03.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 03556
Stav odbornosti: Aktívna od 28.08.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.03.2016
Evidenčné č.: 03556 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 03556
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.03.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 03556
Stav odbornosti: Aktívna od 26.02.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.03.2016
Evidenčné č.: 03556 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 03556
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.03.2016
Špecifikácia: vodovod, kanalizácia Osvedčenie: 03556
Stav odbornosti: Aktívna od 26.02.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.03.2016
Člen komory
Evidenčné č.: 6005 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 19.11.2010 Stav členstva od: 19.11.2010
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 19.11.2010