UID: 16689501

Ing. Vilma Galmišová

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Sučany
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PROMT s.r.o.
Robotnícka 1A, 036 01, Martin, Slovenská republika
IČO: 36401391, DIČ: 2020122467, IČ DPH: SK2020122467
043/4237974
promt@promt-mt.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2169 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2169*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 09.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2169*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.11.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2169 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 30.10.2001 Stav členstva od: 30.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 30.10.2001