UID: 16729491

Ing. Marián Jurga

Žilinský kraj, okres Čadca, mesto Podvysoká
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
129, 023 57, Podvysoká
neuvedený
3383@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3383 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3383*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 28.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3383*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 20.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.03.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3383 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 27.03.2002 Stav členstva od: 27.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 27.03.2002