UID: 16759391

Ing. Ivan Grman

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
APLAN, spol. s r.o.
Landererova 8, 811 09, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31370608, DIČ: 2020339871, IČ DPH: SK2020339871
02/54793545
aplan@aplan.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1025 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 1025*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.01.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 1025*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.08.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.01.2011
Evidenčné č.: 01987 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01987*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 01987*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 25.06.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1025 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 09.08.2001 Stav členstva od: 09.08.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 09.08.2001