UID: 16759792

Ing. Viliam Mikláš

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
RH - Dúha, projektová, inžiniersko-dodávateľská a stavebná spoločnosť s.r.o.
Čapajevova 29, 080 01, Prešov, Slovenská republika
IČO: 31656838, DIČ: 2020518434, IČ DPH: SK2020518434
051/7485070
viliam.miklas@rhduha.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2712 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 2712*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 12.10.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 2712*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 03.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.10.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 2712 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 03.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001