UID: 16789911

Ing. Jaroslav Štefánik

Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, mesto Vranov nad Topľou
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
INGPRO spol. s .r.o.
Viničná 258/23, 093 01, Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 45366292, DIČ: 2022953691
neuvedený
0442@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0442 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0442*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 0442*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 05.04.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2009
Evidenčné č.: 312 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 312*1*2010
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 312*1*2010
Stav odbornosti: Aktívna od 29.10.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 0442 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.05.2001 Stav členstva od: 03.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.05.2001