UID: 16700611

Ing. Pavol Ruják

Trenčiansky kraj, okres Prievidza, mesto Prievidza
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Skanska SK a.s.
Krajná 29, 821 04, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31611788, DIČ: 2020478955, IČ DPH: SK2020478955
0907/931095
pavol.rujak@skanska.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4158 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 4158*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 23.10.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 4158*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 04.07.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.10.2002
Evidenčné č.: 06940 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06940*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 07.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 06940*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 06.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.08.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 4158 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 21.10.2002 Stav členstva od: 21.10.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 21.10.2002