UID: 16700811

Ing. Robert Maguth

Prešovský kraj, okres Kežmarok, mesto Veľká Lomnica
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Robert Maguth
Záhradná 464/18, 059 52, Veľká Lomnica, Slovenská republika
IČO: 44575980, DIČ: 1042365456
neuvedený
3307@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3307 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 3307*A2
Podkategória: 220 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 01.02.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 3307*A2
Stav odbornosti: Aktívna od 13.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.02.2009
Evidenčné č.: 3307 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 3307*I4
Podkategória: 510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 01.02.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 3307*I4
Stav odbornosti: Aktívna od 13.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.02.2009
Evidenčné č.: 3307 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 3307*I4
Podkategória: 550 plynové zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 01.02.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 3307*I4
Stav odbornosti: Aktívna od 13.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.02.2009
Evidenčné č.: 202 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 202*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 29.09.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 202*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 16.09.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.09.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 3307 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.03.2002 Stav členstva od: 13.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 13.03.2002