UID: 16729911

Ing. Andrea Líšková

Trnavský kraj, okres Trnava, mesto Trnava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
AVING, s.r.o.
Tolstého 9, 811 06, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35977051, DIČ: 2022123785, IČ DPH: SK2022123785
0903/707868
office@aving.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2500 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 2500*Z*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 19.01.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 2500*Z*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.01.2006
Evidenčné č.: 281 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 281*1*2009
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 15.10.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 281*1*2009
Stav odbornosti: Aktívna od 10.11.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.10.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 2500 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.11.2001 Stav členstva od: 29.11.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 29.11.2001