UID: 14569501

Ing. Irena Kreutzová

Trnavský kraj, okres Trnava, mesto Trnava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
RENAK, s.r.o.
Bulharská 42, 917 01, Trnava, Slovenská republika
IČO: 50625128, DIČ: 2120412712
neuvedený
4713@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4713 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4713*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 06.04.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 4713*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 21.03.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.04.2006
Evidenčné č.: 4713 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4713*SP*I1
Podkategória: 430 stavebná fyzika Stav pečiatky: Aktívna od 06.04.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 4713*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 21.03.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.04.2006
Evidenčné č.: 088 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 088*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 18.02.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 088*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 12.02.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.02.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 4713 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 21.03.2006 Stav členstva od: 21.03.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 21.03.2006