UID: 16889401

Ing. Róbert Kováčik

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
0330@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0330 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 0330*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 06.12.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 0330*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.06.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.12.2016
Člen komory
Evidenčné č.: 0330 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 24.01.2001 Stav členstva od: 24.01.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 24.01.2001