UID: 16800511

Ing. Ronald Gálik

Trnavský kraj, okres Galanta, mesto Veľký Grob
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
1722@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1722 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1722*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 24.09.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1722*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.09.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.09.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1722 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.09.2001 Stav členstva od: 13.09.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 13.09.2001