UID: 16839111

Ing. Helena Čupková

Trnavský kraj, okres Piešťany, mesto Piešťany
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Helena Čupková
A. Dubčeka 2, 921 01, Piešťany, Slovenská republika
IČO: 37851411, DIČ: 1020815026
neuvedený
4401@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4401 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 4401*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 24.05.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 4401*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 11.05.2004 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.05.2004
Člen komory
Evidenčné č.: 4401 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 11.05.2004 Stav členstva od: 11.05.2004
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 11.05.2004