UID: 16859411

Ing. Beáta Helcmanová

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Beáta Helcmanová
Madridská 1, 040 13, Košice, Slovenská republika
IČO: 41032179, DIČ: 1046334410
neuvedený
4876@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4876 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4876*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 4876*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 15.12.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 4876 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 15.12.2006 Stav členstva od: 15.12.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 15.12.2006