UID: 14590611

Ing. Lívia Libantová

Nitriansky kraj, okres Nitra, mesto Nitra
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ENERGOPROJEKT Slovakia
Miletičova 5, 821 08, Bratislava
neuvedený
D2020@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2249 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-4 Inžinierske stavby Pečiatka: 2249*Z*2-4
Podkategória: 240 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Neaktívna od 20.01.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 2249*Z*2-4
Stav odbornosti: Neaktívna od 21.01.2016 Stav osvedčenia: Neaktívne od 20.01.2016
Evidenčné č.: 2249 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2249*Z*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 20.01.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 2249*Z*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 21.01.2016 Stav osvedčenia: Neaktívne od 20.01.2016
Člen komory
Evidenčné č.: 2249 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 30.10.2001 Stav členstva od: 21.01.2016
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Evidenčné č.: D2020 Dobrovoľný člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 01.02.2016 Stav členstva od: 01.01.2018
Prijatie žiadosti: od 20.01.2016 Aktuálny dôvod členstva: Zánik členstva
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 01.02.2016
Trnava 30.10.2001 20.01.2016