UID: 16939591

Ing. František Kis

Trnavský kraj, okres Galanta, mesto Tomášikovo
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
LINEAR PROJEKT, s.r.o.
Tomášikovo 469, 925 04, Tomášikovo, Slovenská republika
IČO: 36266931, DIČ: 2021924476, IČ DPH: SK2021924476
neuvedený
1112@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1112 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1112*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1112*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1112 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 13.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 13.06.2001