UID: 16949191

Ing. Róbert Krídl

Trnavský kraj, okres Skalica, mesto Gbely
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Róbert Krídl - ERKA
Priehrada 1547, 908 45, Gbely, Slovenská republika
IČO: 33815003, DIČ: 1028374061
034/6624377
rkridl@mail.t-com.sk,
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2235 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2235*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 09.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2235*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 18.09.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.11.2001
Evidenčné č.: 223 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 223*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 223*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 11.11.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2010
Evidenčné č.: 223 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody Pečiatka: 223*2*2010
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 223*2*2010
Stav odbornosti: Aktívna od 11.11.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 2235 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 30.10.2001 Stav členstva od: 30.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 30.10.2001