UID: 16979501

Ing. Michal Weiss

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
INSVET spol. s r.o.
Slovenská 19, 040 01, Košice, Slovenská republika
neuvedený
3456@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 05.12.2001
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3456 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 3456*Z*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 14.01.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 3456*Z*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 05.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.01.2008
Evidenčné č.: 3456 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 3456*Z*I3
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 14.01.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 3456*Z*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 05.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.01.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 3456 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 05.12.2001 Stav členstva od: 05.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 05.12.2001