UID: 16979911

Ing. Igor Miček

Trnavský kraj, okres Piešťany, mesto Piešťany
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Igor Miček
A. Hlinku 19/40, 921 01, Piešťany, Slovenská republika
IČO: 43227121, DIČ: 1020806402
neuvedený
0872@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0872 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 5-1 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 0872*A*5-1,2,5
Podkategória: 510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 02.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0872*A*5-1,2,5
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.07.2001
Evidenčné č.: 0872 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 5-2 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 0872*A*5-1,2,5
Podkategória: 520 vykurovacie a klimatizačné zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 02.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0872*A*5-1,2,5
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.07.2001
Evidenčné č.: 0872 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 5-5 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 0872*A*5-1,2,5
Podkategória: 550 plynové zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 02.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0872*A*5-1,2,5
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.07.2001
Evidenčné č.: 08435 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08435*10-31-32-35*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 26.09.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 08435*10-31-32-35*
Stav odbornosti: Aktívna od 19.09.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.09.2002
Evidenčné č.: 08435 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 08435*10-31-32-35*
Podkategória: 31 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 26.09.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 08435*10-31-32-35*
Stav odbornosti: Aktívna od 19.09.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.09.2002
Evidenčné č.: 08435 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 08435*10-31-32-35*
Podkategória: 32 vykurovanie a klimatizačné zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 26.09.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 08435*10-31-32-35*
Stav odbornosti: Aktívna od 19.09.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.09.2002
Evidenčné č.: 08435 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 08435*10-31-32-35*
Podkategória: 35 plynové zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 26.09.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 08435*10-31-32-35*
Stav odbornosti: Aktívna od 19.09.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.09.2002
Evidenčné č.: 118 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 118*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 29.09.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 118*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 16.09.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.09.2008
Evidenčné č.: 118 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody Pečiatka: 118*2*2008
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody Stav pečiatky: Aktívna od 29.09.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 118*2*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 19.03.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.09.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 0872 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 20.06.2001 Stav členstva od: 20.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 20.06.2001