UID: 16989591

Ing. Ján Hlina

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Demänovská dolina
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
HLINA s.r.o.
Garbiarska 2583, 031 01, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 45354618, DIČ: 2022982467, IČ DPH: SK2022982467
0903/301407
hlina@hlina.sk
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 12.03.2003
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4202 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 4202*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 14.03.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 4202*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 11.03.2003 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.03.2003
Evidenčné č.: 02312 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02312*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 19.03.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 02312*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 03.07.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.03.2001
Evidenčné č.: 249 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 249*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 18.11.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 249*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 14.11.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.11.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 4202 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2003 Stav členstva od: 12.03.2003
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 12.03.2003