UID: 16989201

Ing. Vladimír Štvrtecký

Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, mesto Nové Zámky
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Vladimír Štvrtecký
Ľanová 8, 940 64, Nové Zámky, Slovenská republika
IČO: 37313908, DIČ: 1028830176
neuvedený
0376@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0376 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0376*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 0376*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 22.02.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.06.2009
Evidenčné č.: 004 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 004*1*2007
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 12.12.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 004*1*2007
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.12.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 0376 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 04.04.2001 Stav členstva od: 04.04.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 04.04.2001