UID: 16990491

Ing. Miroslav Mačičák

Prešovský kraj, okres Kežmarok, mesto Mlynčeky
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Miroslav Mačičák
Baštová 6, 060 01, Kežmarok, Slovenská republika
IČO: 33882550, DIČ: 1023640145, IČ DPH: SK1023640145
neuvedený
1254@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1254 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 1254*SP*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 04.07.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 1254*SP*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 29.06.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.07.2006
Evidenčné č.: 1254 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1254*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 12.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1254*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 28.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.06.2001
Evidenčné č.: 1254 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb Pečiatka: 1254*SP*I2
Podkategória: 422 železnice a dráhy Stav pečiatky: Aktívna od 04.07.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 1254*SP*I2
Stav odbornosti: Aktívna od 29.06.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.07.2006
Evidenčné č.: 1254 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb Pečiatka: 1254*SP*I2
Podkategória: 423 mosty a tunely Stav pečiatky: Aktívna od 04.07.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 1254*SP*I2
Stav odbornosti: Aktívna od 29.06.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.07.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 1254 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 28.05.2001 Stav členstva od: 28.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 28.05.2001