UID: 16959591

Ing. Anna Bajcárová

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina-Bytčica
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
REMING Consult a.s.
Trnavská cesta 27, 831 04, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 729 023, DIČ: 2020250958, IČ DPH: SK2020250958
02/55566161
reming@reming.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5146 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5146*Z*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 30.06.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 5146*Z*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 10.06.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.06.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 5146 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 10.06.2008 Stav členstva od: 10.06.2008
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 10.06.2008