UID: 16989311

Ing. Erika Al-Husseinová

Košický kraj, okres Košice, mesto pošta Šemša, Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Erika Projekt s.r.o.
Nováčany 91, 044 21, pošta Šemša, Košice, Slovenská republika
IČO: 36817643, DIČ: 2022427352
neuvedený
4747@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4747 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4747*Z*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 04.07.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 4747*Z*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.06.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.07.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 4747 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.06.2006 Stav členstva od: 29.06.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 29.06.2006