UID: 16910191

Ing. Katarína Drusová

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PROARCH
Bajkalská 20, 058 01, Poprad, Slovenská republika
IČO: 31709109, DIČ: 2020514727, IČ DPH: SK2020514727
neuvedený
2176@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2176 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2176*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 28.10.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 2176*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.10.2003
Člen komory
Evidenčné č.: 2176 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 30.10.2001 Stav členstva od: 30.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 30.10.2001