UID: 17019611

Ing. Martin Jamnický, PhD.

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Stavebná fakulta STU Bratislava
Radlinského 11, 813 68, Bratislava, Slovenská republika
neuvedený
martin.jamnicky@stuba.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4400 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 4400*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 24.05.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 4400*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 11.05.2004 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.05.2004
Člen komory
Evidenčné č.: 4400 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 11.05.2004 Stav členstva od: 11.05.2004
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 11.05.2004