UID: 17029311

Ing. Milan Balek

Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, mesto Dolný Kubín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Milan Balek
A. Halašu 733/47, 026 01, Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 44382715, DIČ: 1021368370
neuvedený
6021@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 14.12.2010
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 6021 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 6021*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.01.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 6021*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 14.12.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.01.2011
Evidenčné č.: 08953 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08953*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 04.01.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 08953*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 13.12.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.01.2006
Evidenčné č.: 154 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 154*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 30.05.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 154*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 20.05.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.05.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 6021 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 14.12.2010 Stav členstva od: 14.12.2010
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 14.12.2010