UID: 17049021

Ing. Martin Lipták

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčianska Turná
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Martin Lipták
467, 913 21, Trenčianska Turná, Slovenská republika
IČO: 36122700, DIČ: 1032721921
neuvedený
0384@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0384 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 0384*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 17.04.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0384*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.06.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.04.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 0384 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 04.04.2001 Stav členstva od: 04.04.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 04.04.2001