UID: 17069091

Ing. Juraj Ábel

Bratislavský kraj, okres Senec, mesto Tureň, okr. Senec
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
VIRTU PROJECT s.r.o.
Lichnerova 20, 903 01, Senec, Slovenská republika
IČO: 36797821, DIČ: 2022408234, IČ DPH: SK2022408234
neuvedený
virtu-project@virtu-project.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5496 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 5496*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 16.06.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 5496*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.06.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.06.2010
Evidenčné č.: 09680 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09680
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 09680
Stav odbornosti: Aktívna od 10.06.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2009
Evidenčné č.: 09680 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 09680
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 09680
Stav odbornosti: Aktívna od 10.06.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 5496 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 09.06.2010 Stav členstva od: 09.06.2010
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 09.06.2010