UID: 17000211

Ing. Vladimír Dacho

Banskobystrický kraj, okres Revúca, mesto Revúca
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Mesto Revúca
Námestie Slobody 13/17, 050 01, Revúca, Slovenská republika
IČO: 00328693, DIČ: 2020724805, IČ DPH: SK 1026402113
058/2851550
vladimir.dacho@revuca.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5559 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5559*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.12.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 5559*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.11.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.12.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 5559 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 19.11.2010 Stav členstva od: 19.11.2010
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 19.11.2010