UID: 17010001

Ing. Mikuláš Balogh

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Roľnícka 2, 040 01, Košice
neuvedený
0316@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0316 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 0316*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.02.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0316*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 26.10.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.02.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 0316 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 24.01.2001 Stav členstva od: 24.01.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 24.01.2001