UID: 17059112

Ing. Eva Medvecká

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 031 04, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 30225582, DIČ: 2020427959, IČ DPH: SK2020427959
044/5514722
deltech@deltech.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4577 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4577*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 19.05.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 4577*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 14.06.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.05.2014
Evidenčné č.: 129 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 129*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 01.04.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 129*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 17.03.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.04.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 4577 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 14.06.2005 Stav členstva od: 14.06.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 14.06.2005