UID: 17089291

Ing. Danka Qasemyarová

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Ružomberok
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
QECC s.r.o.
Pod Hliniskom 7304/48, 034 03, Ružomberok, Slovenská republika
IČO: 44761767, DIČ: 2022814112, IČ DPH: SK2022814112
neuvedený
4216@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4216 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 4216*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 02.01.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 4216*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 11.03.2003 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.01.2012
Evidenčné č.: 265 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 265*1*2009
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 06.07.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 265*1*2009
Stav odbornosti: Aktívna od 30.06.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.07.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 4216 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 17.03.2003 Stav členstva od: 17.03.2003
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 17.03.2003