UID: 17089312

Ing. Elena Marcinová

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PRODEX spol. s r.o.
Tomášikova 35, 040 01, Košice, Slovenská republika
IČO: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166
055/2304021
info@prodex.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4875 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4875*Z*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 4875*Z*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 15.12.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 4875 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 15.12.2006 Stav členstva od: 15.12.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 15.12.2006