UID: 17129021

Ing. Bc. Slavomír Božoň

Prešovský kraj, okres Poprad, mesto Poprad
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
BSK EUROPE, s.r.o.
Sobotské námestie 16, 058 01, Poprad, Slovenská republika
IČO: 36513369, DIČ: 2022133872
neuvedený
5233@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5233 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5233*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 5233*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 24.10.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.06.2009
Evidenčné č.: 09963 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09963
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.10.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 09963
Stav odbornosti: Aktívna od 17.09.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.10.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 5233 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 24.10.2008 Stav členstva od: 24.10.2008
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 24.10.2008