UID: 17159791

Ing. Ján Lagiň

Trenčiansky kraj, okres Považská Bystrica, mesto Prečín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PROJART, spol. s r.o.
Slovenských partizánov 1130/50, 017 01, Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 31570526, DIČ: 2020439014, IČ DPH: SK 2020439014
042/4323315
projart@projart.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1454 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 1454*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 21.03.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 1454*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.03.2012
Člen komory
Evidenčné č.: 1454 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 20.06.2001 Stav členstva od: 20.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 20.06.2001