UID: 17159301

Ing. Ján Ivanko

Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, mesto Nižný Hrušov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
UNIprojekt plus, s.r.o.
Nižný Hrušov 571, 094 22, Nižný Hrušov, Slovenská republika
IČO: 50468561
neuvedený
4630@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4630 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4630*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 26.09.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 4630*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 27.09.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.09.2016
Evidenčné č.: 4630 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 4630*I4
Podkategória: 520 vykurovacie a klimatizačné zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 26.09.2016
Špecifikácia: vykurovanie Osvedčenie: 4630*I4
Stav odbornosti: Aktívna od 27.09.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.09.2016
Evidenčné č.: 4630 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 4630*I4
Podkategória: 540 tepelné zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 26.09.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 4630*I4
Stav odbornosti: Aktívna od 27.09.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.09.2016
Člen komory
Evidenčné č.: 4630 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 27.09.2005 Stav členstva od: 27.09.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 27.09.2005