UID: 14649411

Ing. Miloš Chalupník

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Projekcia Chalupník
Jilemnického 26, 031 01, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
neuvedený
0060@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 29.09.1994
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0060 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0060*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 02.09.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 0060*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.09.1994 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.09.2019
Evidenčné č.: 0060 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 0060*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 02.09.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 0060*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 29.09.1994 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.09.2019
Evidenčné č.: 02674 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02674
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.09.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 02674
Stav odbornosti: Aktívna od 05.02.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.09.2019
Člen komory
Evidenčné č.: 0060 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.09.1994 Stav členstva od: 29.09.1994
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 29.09.1994