UID: 17189921

Ing. Martin Gaňo

Prešovský kraj, okres Bardejov, mesto Bardejov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
MG trust s.r.o.
Komenského 30, 085 01, Bardejov, Slovenská republika
IČO: 44223013, DIČ: 2022626199
0905/531863
palladio@pobox.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4116 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 4116*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 23.10.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 4116*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 04.07.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.10.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 4116 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 21.10.2002 Stav členstva od: 21.10.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 21.10.2002