UID: 17139401

Ing. Sylvia Csandalová

Nitriansky kraj, okres Komárno, mesto Radvaň nad Dunajom
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Sylvia Csandalová
Žitava 270, 946 38, Radvaň nad Dunajom, Slovenská republika
IČO: 41257383
neuvedený
0960@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0960 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 0960*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 03.09.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 0960*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 18.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.09.2015
Člen komory
Evidenčné č.: 0960 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 18.12.2001 Stav členstva od: 18.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 18.12.2001