UID: 17219811

Ing. Marián Piterka

Nitriansky kraj, okres Nitra, mesto Výčapy - Opatovce
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Architektonická kancelária Csanda-Piterka, v.o.s.
Riečna 2, 949 01, Nitra, Slovenská republika
IČO: 36362468, DIČ: 2022192139, IČ DPH: SK2022192139
neuvedený
3232@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3232 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 3232*SP*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 08.10.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 3232*SP*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 26.09.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.10.2007
Evidenčné č.: 017 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 017*1*2007
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 12.12.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 017*1*2007
Stav odbornosti: Aktívna od 26.11.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.12.2007
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3232 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka:
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky:
Špecifikácia: Osvedčenie:
Stav odbornosti: Neaktívna od 26.09.2007 Stav osvedčenia:
Člen komory
Evidenčné č.: 3232 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 12.03.2002