UID: 14659701

Ing. Imrich Juríček

Trenčiansky kraj, okres Považská Bystrica, mesto Považská Bystrica
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PROJART, spol. s r.o.
Slovenských partizánov 1130/50, 017 01, Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 31570526, DIČ: 2020439014, IČ DPH: SK2020439014
042/4323315
projart@projart.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1148 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1148*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 23.08.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1148*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.08.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.08.2001
Evidenčné č.: 1148 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-2 Inžinierske stavby Pečiatka: 1148*Z*2-2
Podkategória: 220 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 23.08.2001
Špecifikácia: vodovod, kanalizácia, plyn Osvedčenie: 1148*Z*2-2
Stav odbornosti: Aktívna od 09.08.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.08.2001
Evidenčné č.: 1148 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 5-1 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 1148*Z*5-1
Podkategória: 510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 23.08.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1148*Z*5-1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.08.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.08.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1148 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 09.08.2001 Stav členstva od: 09.08.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 09.08.2001