UID: 17239911

Ing. Miroslav Letovanec

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ML VALUE spol. s r.o.
Tupolevova 1, 85101, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46952489, DIČ: 2023679834, IČ DPH: SK2023679834
+421948551443
info@mlvalue.sk
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 02.03.2004
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4384 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 4384*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 01.01.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 4384*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 02.03.2004 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.01.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 4384 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 02.03.2004 Stav členstva od: 02.03.2004
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 02.03.2004