UID: 17269591

Ing. Štefan Adam

Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš, mesto Dolné Plachtince
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
AM design s.r.o.
Dolné Plachtince, 991 24, Dolné Plachtince, Slovenská republika
IČO: 36799785, DIČ: 2022404109
0905/326499
amdesign@procomp.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4395 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4395*Z*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 14.09.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 4395*Z*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 02.03.2004 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.09.2007
Evidenčné č.: 09993 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09993
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.11.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 09993
Stav odbornosti: Aktívna od 03.11.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.11.2010
Evidenčné č.: 316 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 316*1*2010
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 316*1*2010
Stav odbornosti: Aktívna od 11.11.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 4395 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 02.03.2004 Stav členstva od: 02.03.2004
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 02.03.2004